top of page

Värmesystem - VILLa

Värmecentralen är fabriksmonterad med expansionskärl, shuntventil, cirkpump, villareglering etc. Snabbare installation och pannrummet känns mindre som ett pannrum.

Värmekällan kan vara ex solenergi, värmepump, olja, gas, ved eller en pelletsbrännare. Vårt modultänkande möjliggör vid behov en enkel anpassning av systemvolymen.

 

Beredning av varmvatten finns i två utföranden; förrådsberedare (TBS) eller genomströmningsberedare (TSS). Valet beror på vilka krav som ställs på varmvattenkapacitet samt vilka värmekällor som kommer att användas.

Speciellt fördelaktig för värmepumpar!
 

  • Frostsäker lösning

  • Undviker en värmeväxling, 10-15 % effektivare mha direkt kondensering.

  • Värmepumpens livslängd ökar avsevärt tack vare mycket
    gynnsammare driftsförhållanden

  • Värmepumpens COP d.v.s. effektivitet, förbättras avsevärt. Alltifrån köldmediets hetgaser till vätskeform tas till vara

värmesystem - STOR

Accuflex är främst en prefabricerad värmeanläggning för större fastigheter. Enheten kräver liten arbetsyta och kan levereras som färdig modul med färdiga in/ut anslutningar redo att koppla mot fastigheten.

Accuflex låter värmekällor kommunicera med varandra och lagrar vattenenergi på ett unikt sätt. Därefter styr enheten alltid efter den billigaste värmekällan.

Fjärrvärme/Frånluft

Accuflex har visat sin bästa version i kombination med fjärrvärme och frånluft. Eftersom Accuflex lyckas upprätthålla en stabil och jämn fjärrvärmeförbrukning (kWh) med lågt flöde eliminerar vi dyra topplaster som uppstår när samtliga i fastigheten öppnar sina vattenutlopp.


Vi skräddarsyr din Accuflex enhet

Accuflex finns idag i flera lägenhetskomplex och styr uppvärming för upp till 150 lägenheter per fastighet. Allt från 1600 till 16000L volym. Kan kombineras med flera värmekällor som passar fastighetens mål och preferenser. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Accuflex innehåller bara kända komponenter med hög kvalité för att garantera driftsäkerhet. Service kan skötas av valfri VVS firma.

3200L%20Produktbladsbild_edited.png
Image001_edited.jpg
Vinda%20vy%20fram_edited.png

Reel X

Med Reel X är du ej beroende av vilken slang som skall installeras först eftersom flera slangar kan lastas på samma gång. 

 

I verkstaden kan man till exempel iordningställa flera olika längder av färdigfyllda kollektorslangar. På det sättet uppnås ett snabbt och effektivt arbetsflöde från lastning till färdig-installerad slang.

VA 70

VA 70 är ett självständigt vatten/avloppsystem för dig som inte finner möjlighet eller värde i att ansluta till det lokala vattennätet. Man fyller eller länsar systemet enkelt genom en konventionell trädgårdsslangs-koppling.

VA%20Modul%2070L_edited.png
bottom of page