top of page
IMG_6360.JPG
IMG_20191016_124442_Original.jpg
År 2018

Träbyggarna


Rivning och Projektering.

IMG_4515.JPG
År 2019

Heatacc R&D


Svetsjobb, ackumulatortankar.

IMG_1094.jpeg
År 2019

Hitech Energy

Vi börjar sälja Reel X slangvindor till norge.

IMG_20190710_193649.jpg
År 2018

EKMT


Vi bygger en pråm.

IMG_20191008_171052_Original.jpg
År 2019

Samarbete

Vi slår ihop oss med Heatacc och tillverkar/säljer Accuflex värmemoduler.

IMG_20191016_080958_Original.jpg
År 2019

Accuflex

Accuflex visar bra resultat och säljs runt om i landet.

bottom of page